№ з/п Назва показника Усього
1Загальна площа закладу4947 м²
2В тому числі навчальних приміщень1146 м²
3Кількість класних кімнат
(уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)
28
4Кількість кабінетів інформатики2
5Кількість робочих місць у кабінетах інформатики15
6Кількість комп’ютерних пристроїв, що використовуються
в освітньому процесі
31
7Кількість класів із засобами візуалізації 5
з проєктором 1
з телевізором 4
8Бібліотечний фонд
Підручники
Художня література
6061
5808
253
9Їдальня1
10Число посадкових місць у їдальні 40
11Спортивна база:
Спортивні зали
Спортивні майданчики

1
1