Соціальний педагог Горб Інна Дердіївна
Психолог Ніколенко Тетяна Олександрівна
Соціально–психологічна служба–це спільна діяльність психолога та соціального педагога.
Соціальний педагог– спеціаліст з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні умови для розвитку ісоціалізації особистості.
Практичний психолог–спеціаліст, основні напрямки діяльності якого передбачені “Положенням про психологічну службу освіти“.
Мета служби:сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницькуроботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулюваннядосамостійного й усвідомленоговибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина.
Діяльність соціально-психологічної служби закладу ґрунтується на таких нормативних документах:
 1. Лист МОН України від 18.07.19 № 1/9-462«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р.»
 2. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 18.07.19 № 1/9-462Інформаційні матеріали про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини
 3. Наказ МОН України від 02.08.2019 року № 1052«Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»
 4. Лист МОН України від 05.04.2019 № 1/9 – 223«Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти»
 5. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 № 1\9-223«Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019/2020 н.р.»
 6. Лист МОН України від 05.04.2019 № 1/9-223«Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти 2019-2020 н.р.»
 7. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 № 1/9- 498Методичні рекомендацій щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти 2019-2020 н.р.
 8. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від06.2019 №» 1/9-414Інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2019/2020 н. р.
 9. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від18.05.2018 № 1/11-5480Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству
 10. Наказ МОН України від 08.06.2018 року №609«Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»
 11. Наказ МОН України від 08.06.2018 року №609«Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої та дошкільної освіти»
 12. Наказ МОН України від 08.08.2017 р. № 1127«Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»
 13. Лист МОН України від 31.08.2016 р. № _1/9-451_«Щодо забезпечення навчальних закладів посадами практичних психологів та соціальних педагогів»
 14. Роз’яснення основних положень листа МОН від 17.09.2015 № 1/9-442«Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»
 15. Лист МОН України від 17.09. 2015 р.№ 1/9-442 «Щодо оптимізації діяльності працівників психологічної служби системи освіти»
 16. Лист МОН України від 28.05. 2015 р. № 1/9-264“Про програму виховних заходів з питань попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»
 17. Лист МОН України від 07.08.2015 р. № № 2/3-14-1572-15«Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень»
 18. Лист МОН України від 09.06.2015 р. № 1/9-284«Про навчальну програму та спецкурс для підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»
 19. Лист МОН України від 28.10.14 р. № 1/9-557«Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»
 20. Лист МОН України від 28.03.2014 р. № 1/9-179«Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед здобувачі освіти»
 21. Лист МОН України від 20.03.2014 р. № 1/9-165«Про деякі питання атестації соціальних педагогів»
 22. Лист МОН України від 11.03.2014 р. №1/9-135«Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу»
 23. Наказ МОН України від 01.06.2013 р. № 665«Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів»
 24. Лист МОН України від 06.06.2013 р. N 1/9-413“Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»
 25. Лист МОН України від13.06.2018 №1/9-386«Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році»
 26. Лист МОН молодьспорту України від 02.01.2013 р. № 1/9-1«Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»
 27. Лист МОН молодьспорту України від 26.07.2012 р. № 1/9-529«Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»
 28. Лист МОН України № 1/9-488 від 04.07.2012 року«Щодо організації та проведення “години психолога” у загальноосвітніх навчальних закладах»
 29. Лист МОН молодьспорту України від 26.09.2012 р. № 1/9-683«Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»
 30. Лист МОН України від 06.11.2009 р. № 1/9-768«Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів»
 31. Лист МОН України від 17.10.2007 р. № 1/9-623«Щодо статусу практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів»
 32. Наказ МОН України від 28.12.2006 N 864«Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»
 33. Наказ МОН України N 691 від 19.10.2001«Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»
 34. Наказ МОН України від 20 квітня 2001 р. № 330«Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»
 35. Етичний кодекс соціального педагога та психолога
Напрями діяльності соціально-психологічної служби
 • Діагностична
 • Прогностична
 • Консультаційна
 • Захисна
 • Профілактична
 • Корекційна
 • Організаційна
 • Просвітницька

Основною метою роботи соціально-психологічної служби школи

Зробити життя здобувачів освіти зручним, комфортним, безпечним. Захистити права всіх учасників навчально-виховного процесу.

Виховати в дітях патріотизм та шанобливе ставлення до національної культури та родини.

Допомогти педагогам і батькам дитини зрозуміти особливості поведінки дитини в кризові періоди, за потребою провести корекційно-профілактичну роботу.