Управління закладом освіти

1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗАКОНОМ ТА УСТАНОВЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ.

2. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНАМИ ТА УСТАНОВЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЦЬОГО ЗАКЛАДУ, ЗДІЙСНЮЮТЬ:

-засновник – Долинська міська рада Кіровоградської області (заклад підпорядкований управлінню освіти і науки Долинської міської ради;

– власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів)

-керівник закладу освіти – Гільщанська Тетяна Іванівна (керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу; повноваження та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти)

– колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада (повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти; керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом)

– органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське самоврядування колегіальний орган громадського самоврядування – Рада школи (вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік)

-інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Принцип управління- це основне положення, що випливає із закономірностей управлінської діяльності.

Закономірності в управлінні школою- це стійкі взаємозв’язки, взаємозалежності між процесом управління і зовнішніми відносно нього суспільними системами й умовами; між компонентами процесу управління і компонентами педагогічного процесу; між компонентами процесу управління. До них належать: залежність ефективності внутрішкільного управління від урахування в діяльності школи особливостей зовнішнього середовища, яке на неї впливає; закономірність відповідності механізмів управління навчально-виховним закладом загальнодержавним механізмам; залежність ефективності внутрішкільного управління від створення умов, необхідних для реалізації мети школи; закономірність взаємодії керуючої та керованої підсистем (за вирішальної ролі першої); залежність ефективності внутрішкільного управління від оптимального співвідношення управлінських впливів, самоорганізації і саморегулювання; залежність якості управління від надійності й достатності інформаційного забезпечення; закономірність цілісності всіх функцій управління в кожному з управлінських циклів.