Проблема виховної роботи школи: створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування компетентності майбутнього громадянина України. Головне виховне завдання, яке ставить перед собою колектив нашої школи: виховання соціально активної, високоморальної, фізично розвинутої особистості.

В основу виховної системи школи ми закладаємо загальнолюдські цінності: людина, здоров’я, труд, творчість, дружба, любов, гуманізм. А також такі принципи виховання:

турботливого ставлення один до одного;

сумісної діяльності дітей та дорослих;

цілеспрямованості; 

творчого підходу до справи.

Пріоритетними напрямами виховної роботи є: